Kiedyś Oni, dzisiaj my !

Niedziela, 14 stycznia 2024

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, jak co roku w czasie ferii zimowych, organizuje rekolekcje dla młodzieży męskiej (pomaturalnej, szkół średnich). Ich celem jest pogłębienie relacji z Bogiem oraz pomoc w rozpoznawaniu życiowego powołania. Tegoroczne rekolekcje odbędą się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w dniach 02.02.2024 r. (piątek - zjazd do godz. 18.00) – 04.02.2024 r. (niedziela - zakończenie rekolekcji ok. godz. 15.00).

Młodzież, pragnąca przeżyć proponowaną formę rekolekcji, winna dokonać zgłoszenia (indywidulanie, bądź przez duszpasterza, czy katechetę) najpóźniej do 01.02.2024 r. na adres: e-mail: rozeznanie@diecezja.lomza.pl

Na skróty

Galeria