Pomoc żywnościowa FEPŻ

logo FEPŻ

Parafia Rzymskokatolicka NMP Matki Kościoła w Rząśniku  przystąpiła do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020.

Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Program skierowany jest do osób z dochodem:

  • 2 056,40 zł osoba samotna
  • 1 590,00 zł osoba w rodzinie

przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Skierowania do Programu wystawia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku ul. Jesionowa 3,  07-205 Rząśnik, gdzie można zgłaszać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 29 592 92 73 oraz 29 592 92 78  .

Na skróty

Galeria