PROBOSZCZ - KS. Robert Sulich

Pochodzi z parafii św. Idziego w Wyszkowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25.05.1996r. w Katedrze łomżyńskiej z rąk Ks. Bp Tadeusza Zawistowskiego. Został mianowanym Proboszczem Parafii NMP Matki Kościoła w Rząśniku 15 lipca 2017 roku. Wcześniej pracował jako proboszcz w Parafii Narodzenia NMP w Słuczu oraz jako wikariusz w Ostrołęce, Łomży i Jedwabnem.

WIKARIUSZ - KS. Paweł Kaczmarczyk

Pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Wachu. Świecenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Bp Stanisława Stefanka 28.05.2011r.
W parafii Rząśnik pracuje od 2016 roku.

 

KSIĘŻA, KTÓRZY POSŁUGIWALI W PARAFII