PROBOSZCZ - KS. mgr Robert Sulich

Pochodzi z parafii św. Idziego w Wyszkowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25.05.1996r. w Katedrze łomżyńskiej z rąk Ks. Bp Tadeusza Zawistowskiego. Został mianowanym Proboszczem Parafii NMP Matki Kościoła w Rząśniku 15 lipca 2017 roku. Wcześniej pracował jako proboszcz w Parafii Narodzenia NMP w Słuczu oraz jako wikariusz w Ostrołęce, Łomży i Jedwabnem.

WIKARIUSZ - KS. mgr Mariusz Bartosiak

Pochodzi z parafii Krzyża Świętego w Łomży. Świecenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Bp Stanisława Stefanka 28.05.2005. Wcześniej studiował i pracował w Hiszpanii oraz był wikariuszem w Kolnie i Szczepankowie.
W parafii Rząśnik pracuje od 24.08.2019 roku.

 

KSIĘŻA, KTÓRZY POSŁUGIWALI W PARAFII