Pomoc Żywnościowa

Niedziela, 05 grudnia 2021

W okresie listopad 2021  - lipiec 2022 na terenie Gminy Rząśnik będzie realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w Podprogramie 2021. Umowa na realizację w/w Programu została zawarta między Parafią Rząśnik a Caritas Diecezji Łomżyńskiej.                                

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom /rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku informuje, że od dnia 22 listopada 2021r. odbywa się kwalifikowanie osób do otrzymania pomocy w ramach w/w Programu poprzez wydawanie skierowań osobom, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

  Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się telefonicznie do GOPS w Rząśniku podając wysokość dochodów  z poprzedniego miesiąca.

Telefony: 29 59 29 278 , 29 59 29  273, 608 620 751, 517 423 241

Informacja na temat terminu rozpoczęcia wydawania żywności zostanie podana w późniejszym terminie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku. Żywność wydawana będzie osobom zakwalifikowanym do Programu FEAD posiadającym skierowanie oraz dowód osobisty. Punkt wydawania żywności: ul. Jesionowa 3 , 07-205 Rząśnik  (odbiór osobisty na własny koszt). Szczegółowe informacje na temat Programu uzyskają Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, tel. (29) 592 92 78 ; (029) 592 92 73.

GOPS RZAŚNIK

 

Na skróty

Galeria