Rekolekcje o powołaniu

Niedziela, 16 stycznia 2022

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, jak co roku w czasie ferii zimowych, organizuje rekolekcje dla młodzieży męskiej (pomaturalnej, szkół średnich). Ich celem jest pogłębienie relacji z Bogiem, oraz pomoc w rozpoznawaniu życiowego powołania. Tegoroczne rekolekcje odbędą się w gmachu naszego Seminarium w dniach 28.01.2022 r. (piątek - zjazd do godz. 18.00) – 30.01.2022 r. (niedziela - zakończenie rekolekcji ok. godz. 14.00).

Młodzież, pragnąca przeżyć proponowaną formę rekolekcji, winna dokonać zgłoszenia (indywidulanie, bądź przez duszpasterza, czy katechetę) najpóźniej do 27.01.2022 r. na adres:

e-mail: rozeznanie@diecezja.lomza.pl

lub telefonicznie: 862165491

Na skróty

Galeria