Statystyki Kościoła

Niedziela, 03 listopada 2019

W Polsce działa ponad 10 tys. parafii, w których pracuje 21 tys. księży diecezjalnych. W 2017 r. udzielono sakramentu chrztu niemal 400 tys. osobom, o 5 proc. więcej niż w 2016 r. Mniej osób przyjęło za to sakrament bierzmowania (288,9 tys.) i małżeństwa (ok. 134 tys. par).

Wzrost dominicantes i communicantes

W 2017 roku w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło średnio 38,3 % polskich katolików, a do Komunii Świętej przystąpiło 17%. Badanie dominicantes i communicantes przeprowadzono w niedzielę 22 października 2017 r. W tym dniu odprawiono w Polsce 45178 Mszy św. W stosunku do 2016 roku wskaźnik dominicantes wzrósł o 1,6 pkt. procentowego, a communicantes o 1 pkt. procentowy.

Wskaźnik dominicantes oblicza się jako odsetek katolików uczęszczających na niedzielną Eucharystię w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Communicantes – jako odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych.

Jak było u nas pokazują wybrane statystyki dotyczące naszej parafii. Nie są one tak fachowo skonstruowane i precyzyjnie zliczane jak w Instytucie SKK, ale na pewno przekazują jakąś część prawdy o naszej religijności.

 
 
 

Na skróty

Galeria