Tydzień Misyjny

Niedziela, 22 października 2023

22 października 2023 r., pod hasłem „Misje sercem Kościoła”, będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny, nazywany również Niedzielą Misyjną. Jest to święto patronalne Papieskich Dzieł Misyjnych.

Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny jest szczególnym czasem modlitwy za misjonarzy i wspierania terytoriów misyjnych na całym świecie. Jako Papieskie Dzieła Misyjne pragniemy, aby każdy człowiek zagubiony, poszukujący, ubogi i potrzebujący mógł doświadczyć Bożej miłości.

Bilans Niedzieli Misyjnej z 2022 roku

Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Z tych środków utrzymywani są księża i katechiści pracujący na terenach misyjnych, zarówno misjonarze pochodzący z Europy, w tym również z Polski, jak i miejscowi kapłani. Z tej pomocy korzystają ci, którzy pracują na obszarach podlegających Dykasterii ds. Ewangelizacji, z których pochodzą prośby w formie projektów o pomoc finansową kierowane do Sekretariatu Generalnego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Rzymie.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce w roku 2023 sfinansowały projekty na kwotę 1 006 113,70 USD, z czego 749 156,52 USD przeznaczono na projekty o różnym charakterze, realizowane w trzech krajach: Tanzanii, Tajwanie, Kazachstanie. 65 771,30 USD przekazano na utrzymanie domów studenckich w Rzymie dla kleryków misyjnych i sióstr zakonnych, a 191 185,88 USD na funkcjonowanie sekretariatu generalnego w Rzymie.

Na skróty

Galeria